نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

مردم بچه شون که میره مدرسه پا به پاش درس میخونن و مدرک مجدد میگیرن!!!
من پا به پای بچه م احساس میکنم و برای جداییها اشک میریزم....

آدمم من؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر