نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

-


دلم میخواد خودم رو فرمت کنم!!!
یعنی میفهمیدی چی میگم؟
میفهمیدی چقدر ناجورم؟ چقدر به درد خودم نمیخورم؟ میفهمیدی چقدر فاصله دارم؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر