نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

امروز شنیدم که هستی... مگه قرار بود نباشی؟
هستی ... همیشه و هرجا....
و من تلاش نافرجامی داشتم برای باور نکردن این حقیقت که برای کس دیگه ای هستی....
شونه هام رو صاف کردم محکم نشستم.... تو هستی...
و همین برای من کافی بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر