نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

دلتنگي

دلم تنگ كلي حرفه كه به كسي نميشه گفت و فرصت نميكنم با خودم هم مطرحش كنم.
دلم تنگه آرزوهاي كوچك و قهرمانان كوچك و محبوبهاي دوست داشتني كوچكه.
دلم تنگه روزهاي هيجان انگيزه.
زندگي بدون قهرمان بدون رويا بدون عكس يك محبوب مشهور خيلي چيزها كم داره. خيلي چيزها.
دلم تنگه دنياييه كه مال من شايد نيست و هيچ دنيايي ديگه مال من نيست و حتي من هم مال هيچ دنيايي نيستم.
محو شدم در هيچ كجا آبادي كه از گنجايش تصورات و آرزوها و لياقتهاي من خيلي بيشتره.
گويي غرق در لذتي شده باشي كه هيچ نميفهميش.
گويي خرتر از اين حرفها بوده باشي. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر