نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

Osho

دوست داشتن دشمن، آسان است...
اما دوست داشتن خود مشکل! بسیار مشکل.
تو خودت را خوب میشناسی پس چگونه میتوانی خودت را دوست داشته باشی؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر