نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

با همه ی سرمای کشنده ای که وجود من رو گرفته جوانه های امید کنارم سر کشیدن رو به امروز
برگشتن فرهاد بعد از یک سال اگه معجزه ای برای این روزهای تلخ نباشه نشانه ای برای زندگیه
نشانه ای که سرم رو بلند کنم و همه ی معجزه های زندگیم رو ببینم
بگم آنی دوستت دارم
بهرحال دوستت دارم
هر گهی که باشی لیاقت دوست داشته شدن رو داری
ببین!
و ببینم. 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر