نویسندگان: ۱- آنی ۲- suppose me!!!

خواستنت به قدری زیاد بوده که از این سر کره ی زمین با کله دارم میام اون رو...
که اگه لازم بود از این سر کهکشان به اون سر هم میومدم.
لعنت به این فاصله ها... لعنت...
و این فاصله رو تو نمیبینی... این فاصله برای ما زمینی هاست...
نه برای تو ....
.
و لعنت به اسمها. به رسم ها.... به جریان خونی که توی رگها جریان داره...
و همه باعث میشه تو مال من نباشی ... من به اسم تو نباشم....
.
.
.
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر